Hvem er vi?

Harboøre Digelag af 2015 er oprettet for at beskytte Harboøre, Strande og Ferring mod oversvømmelser.

De 3 gamle digelag, Søndre digelag, Nordre digelag og Pletenge digelag, er nedlagt i efteråret 2015.

Beslutningerne træffes nu af 1 bestyrelse og ikke 3. Digestrækning er yderlig forkortet, og det gamle indlandsdige skal ikke længere vedligeholdes.

På kortene ses det område, som nu er Harboøre digelag af 2015.

Digeforløb vist med rød streg. Klik på billedet for større udgave

Alle interessenter inden for det på kortet afgrænsede område har gavn af det nye digelag, og selvfølgelig medbestemmelse via den årlige generalforsamling.

Digelaget skal også sikre de 2 sluser, ved Plet Enge og Hygum Nor, ud mod Limfjorden.

Den spændende historie om begyndelsen på digelaget kan læses på dette link til Historisk Samfund af 1906, hvor årbogen fra 1975 bringer historien “Digelag på Harboøre” af Anders V. Langer

Her er der link til historierne fra Det Tabte Land om inddæmning af Hygum Nor og Sandholm Nor

Det nye Harboøre digelag af 2015 er realiseringen af en idé som Anders V. Langer præsenterede for en del år siden i en artikel i Hardsyssels Tidende.